Toutes les pages commençant par…

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Toutes les pages
А бре МакедончеА бре војниче, младо војничеА бре невесто
А ты меня любишь?Абер дојде Донке
Абер дојде во ПрибилциАбер ми дојде од Солуна градаАбре воденичаре
Аир да не сториш мајко
Ако умрам ил' загинамАх, каде е мојто либеАј, изникна ми бадем дрво
Ај засвирете ми чалгииАј засвирете млади момчињаАјде, брала мома бело ми грозје, ем црно
Ајде, камен ЈаноАјде болно лежи мојто либеАјде вино пијам
Ајде да одиме во БитолаАјде дали знаеш, паметиш, МилицеАјде засвирете браќа свирачи
Ајде ми спремај коња да ми идеАјде пушка пукнаАјде слушај, калеш Анѓо
-
Boîte à outils


RSS     ATOM