Елено моме, Елено (Eleno mome, Eleno)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=kMEw5aTjmfg


Елено моме, Елено

Елено моме, Елено,
зошто на зборот не стоиш,
зошто на зборот не стоиш,
двајцата што си ветивме?
Оф, аман, аман, аман,
мори моме Елено,
оф аман, аман, аман,
мори севдо голема.
Двајцата што си ветивме,
свадба да си направиме,
свадба да си направиме,
со љубов да живееме.
А сега ти ме остави,
срцето ми го изгоре,
срцето ми го изгоре,
животот ми го запу

Eleno mome, Eleno

Eleno mome, Eleno,
zošto na zborot ne stoiš,
zošto na zborot ne stoiš,
dvajcata što si vetivme?
Of, aman, aman, aman,
mori mome Eleno,
of aman, aman, aman,
mori sevdo golema.
Dvajcata što si vetivme,
svadba da si napravime,
svadba da si napravime,
so ljubov da živeeme.
A sega ti me ostavi,
srceto mi go izgore,
srceto mi go izgore,
životot mi go zapu


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM