Проклета судбино (Prokleta sudbino)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=oBHaz35hMG0


Проклета судбино

Еј, љубов моја, незаборавна,
еј, рано моја, неизлечива.
Колку ѕвезди има на небото,
толку болки носам во срцето.
/ Проклета судбино, што ми направи,
од верна љубов што ме раздели? /
Еј, кај се тие слатки соништа,
бакнежи, песни и милувања?
Еј, кај се сега тие насмевки,
во очи твои, сини, небесни?
Еј, мои деној, црни без тебе,
за мене славеј веќе не пее.
Малку среќа чекав, не дочекав,
пуста младост тажна си поминав.

Prokleta sudbino

Ej, ljubov moja, nezaboravna,
ej, rano moja, neizlečiva.
Kolku dzvezdi ima na neboto,
tolku bolki nosam vo srceto.
/ Prokleta sudbino, što mi napravi,
od verna ljubov što me razdeli? /
Ej, kaj se tie slatki soništa,
bakneži, pesni i miluvanja?
Ej, kaj se sega tie nasmevki,
vo oči tvoi, sini, nebesni?
Ej, moi denoj, crni bez tebe,
za mene slavej vekje ne pee.
Malku srekja čekav, ne dočekav,
pusta mladost tažna si pominav.


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM