Горице ситна зелена (Goritse sitna zelena)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=2d-WMWMWa8A


Горице ситна зелена

Горице ситна зелена
чешмице скоро градена.
Я са на тебе верувах
пък ти си била неверна.
Пък те ма в тебе фатиха
в тебе ма резиль сториха.
Нахзадь ми ръки вързаха
напреш ми пътен казаха,
та ма в темница вкараха
да броя девет години.

Gorice sitna zelena

Gorice sitna zelena
češmice skoro gradena.
Ja sa na tebe veruvah
pâk ti si bila neverna.
Pâk te ma v tebe fatiha
v tebe ma rezilj storiha.
Nahzadj mi râki vârzaha
napreš mi pâten kazaha,
ta ma v temnica vkaraha
da broja devet godini.


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM